Om projektet

Här får du veta mer om forskningsprojektet Stop Caries Stockholm.

Utökad tandvård för små barn i Stockholms län

För att förbättra tandhälsan hos barn i utsatta områden och minska skillnader i tandhälsan inom Stockholms län vill Stockholms läns landsting i ett projekt pröva att ge extra stöd till och utvärdera ett utökat vårdprogram för barn med stor risk att drabbas av karies, hål i tänderna.

Folktandvården har fått i uppdrag att genomföra projektet i samarbete med Distriktstandvården. Även Karolinska Institutet och Universitetet i Köpenhamn har medverkat i projektet, som är godkänt av etiska prövningsnämnden.

Syftet med projektet:

  • Förbättra tandhälsan hos barn i utsatta områden i Stockholms län.
  • Värdera kostnaderna i förhållande till uppnådd hälsa.

Litet barn badar bubbelbad och borstar tändernaUtökat preventionsprogram

Projektet jämför utvecklingen av karies i två olika grupper med barn från ett års ålder till sju års ålder. En grupp följde det nuvarande preventionsprogrammet och utgjorde referensgrupp. Den andra gruppen var en testgrupp som fick ett utökat preventionsprogram från ett till tre års ålder. Det utökade preventionsprogrammet innebar att barnens tänder fluorlackades varje halvår mellan ett och tre års ålder.

Utsatta områden

Tandvårdskliniker i socioekonomiskt utsatta områden, vårdbehovsområde 3 och 4, delades in i två grupper. Totalt omfattas cirka 4 000 barn. Klinikgrupperna har varit så lika som möjligt avseende antal, vårdbehovsområde och geografisk spridning. Klinikerna lottades in i testgruppen eller referensgruppen.

Tidplan

Projektet inleddes i slutet av år 2010. Undersökningar och fluorlackning pågick 2011-2013 och ytterligare undersökning ska genomföras 2017. Rapporter 2014 och 2018.

Läs hela projektbeskrivningen som PDF:
Utökad kariesprevention för små barn i Stockholm län

Rapporter

SCS rapport 2014

Stop Caries Stockholm

Stop Caries Stockholm är ett forskningsprojekt på uppdrag av Stockholms läns landsting. Folktandvården genomför projektet i samarbete med Distriktstandvården. Även Karolinska Institutet och universitetet i Köpenhamn medverkar.

Projektbeskrivning
Utökad kariesprevention för små barn i Stockholm län

Rapporter
SCS rapport 2014

Fluorlack – Vad är det?

Hälften av alla barn som är med i projektet får fluorlack var sjätte månad från ett till tre års ålder.

Fluorlack är en ljusgul lack som penslas i ett mycket tunt lager på tänderna. Lacken har en svag och god smak. Det går fort att pensla på och gör inte ont.

Lacket stelnar och ska vara kvar tills nästa dag. Fluorlacken skyddar tänderna mot karies, hål i tänderna.
Ditt barns tänder blir extra skyddade under en lång tid.